Datum: 26.01.2020
Pravila izvođenja važna za stabilnost ETICS sustava
Najznačajnije opterećenje na ETICS sustav je vjetar te stoga tijekom izvedbe ETICS-a treba posebnu pažnju posvetiti pravilima kojima se doprinosi otpornosti sustava na opterećenje vjetrom
Tekst: Dipl. ing. građ. Krešimir Stunja, voditelj odjela za primjenu materijala tvrtke Lasselsberger-Knauf d.o.o.

U zadnje vrijeme svjedoci smo velikih problema sa stabilnošću povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. skraćeno ETICS) pod velikim opterećenjima vjetrom, a u stručnim krugovima raspravlja se o mogućim uzrocima. U svojstvu proizvođača ETICS sustava ovim člankom želimo doprinijeti boljem razumijevanju problematike stabilnosti ETICS-a, kao najčešće korištene toplinsko-izolacijske fasade.
Pod opterećenjem vjetrom na ETICS smatramo negativne tlakove koji nastaju na plohama fasade koje su susjedne plohi na koje puše vjetar. Na toj plohi posebno jako je opterećena tzv. 'rubna zona' u blizini kutova.

Na nosivost ETICS sustava najviše utječe:
- priprema podloge
- način lijepljenja toplinske-izolacije
- vrsta i broj pričvrsnica
- kvaliteta morta za lijepljenje i armaturni sloj.

Priprema podloge

Iako ova faza značajno utječe na nosivost sustava, ona se vrlo često zanemaruje i izbjegava, a posebno je važna na glatkim betonskim podlogama (radi ostataka oplatnih ulja) i postojećim fasadama. Svaka podloga na koju će se nanositi ETICS mora biti čista, čvrsta, nosiva, bez ostataka prljavština, sipkih dijelova i sl.
Prije nanošenja toplinske izolacije (posebno ako se radi o betonskoj podlozi kad je korišteno oplatno ulje ili postojećoj fasadi) preporuča se provjeriti prionjivost morta za lijepljenje na predmetnu podlogu. To se može provesti jednostavno izvedbom manjeg armaturnog sloja s mortom za lijepljenje, s kojim se planira lijepiti izolacija, na nekoliko pozicija (slika 1), pri čemu se jedan dio staklene mrežice ostavi da 'visi' van armaturnog sloja. Nakon sušenja ≥5 dana, mrežica se 'čupa' i ako je mort ostao na podlozi znači da je podloga pogodna za nanošenje sustava bez posebnih predradnji, a u suprotnom slučaju potrebno je poduzeti određene mjere radi poboljšanja prionjivost podloge (vidjeti odlomak 6.6. Smjernica za izvedbu ETICS sustava Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava-HUPFAS) .
Eventualno zaostala oplatna ulja potrebno je odstraniti u skladu s uputama proizvođača ulja!

Lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča

U skladu s nacionalnim Smjernicama za izvedbu ETICS sustava (slika 2), koje je izdala Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava – HUPFAS, u načelu postoje dvije metode lijepljenja ovisno o njenoj vrsti toplinske izolacije:
- Metoda 'rubno-točkastog' nanošenje (slika 3) se koristi kod ploča kamene vune (MW), ekspandiranog polistirena (EPS) ili ekstrudiranog polistirola (XPS). Kod ove metode vrlo je bitno nanošenje ljepila po rubu u traci širine >5 cm, jer se na taj način dobiva stabilnost sustava na higro-termičke promjene. Pokrivenost ploče ljepilom, nakon pritiska na podlogu mora biti ≥40%, jer se time osigurava odgovarajuća sila prionjivost sustava na podlogu.
- Metoda potpunog pokrivnog nanošenja se koristi kod lijepljenja lamela kamene vune i kod nje se ljepilo nanosi na cijelu površinu lamele pomoću zupčaste gladilice, pri čemu je veličinu zuba potrebno prilagoditi ravnosti podloge.

Dodatno mehaničko pričvršćivanje pričvrsnicama

Dodatno mehaničko pričvršćenje nije potrebno samo ako su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:
- tankoslojni ETICS sustav s pločama EPS-a ili lamelama MW
- podloga je puna ili blok opeka
- referentne brzina vjetra za lokaciju objekta Vref,0≤30 m/s
- visina objekta h≤20 m.

Ako nije zadovoljen barem jedan od navedenih uvjeta neophodno je dodatno pričvršćenje pričvrsnicama. Tip i broj pričvrnica se odabire na temelju proračuna negativnih tlakova vjetra u skladu s važećom hrvatskom normom EN 1991-1-4:2012/NA:2012: Eurokod 1 Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja-Djelovanja vjetra - Nacionalni dodatak) i nosivosti pričvrsnice na predmetnoj podlozi. Za ovaj proračun postoji 'user-friendly' program na web-stranici HUPFAS-a, koji je u potpunosti u skladu s gore navedenom normom, te vrlo brzo daje rezultate sa skicom rubnih zona.
Duljinu pričvrsnica je potrebno odrediti tako da se osigura, od proizvođača propisana, dubina sidrenja. Kod toplinske sanacije objekata s postojećom fasadom posebno je bitno odrediti njenu debljinu, jer često one mogu biti i veće od 4 cm, pa za taj iznos treba povećati i duljinu pričvrsnice. Pričvrsnice se niti u kojem slučaju ne smiju biti sidrene u žbuku, već isključivo u osnovnu podlogu (cigla, beton…)!
Svaka pričvrsnica koja se koristi treba imati dokaz uporabljivosti u skladu s europskom smjernicom ETAG 014, prema kojoj treba biti izdana tehnička ocjena (prije tehničko dopuštenje). Loše pričvrsnice vrlo lako je prepoznati po mekanom tanjuru i trnu (slika 4). Kod pričvrsnica svakako treba napomenuti da ona može efikasno preuzeti negativno opterećenje vjetrom jedino ako ispod nje postoji sloj ljepila, a što nije moguće postići 'točkastim' lijepljenjem, pa je i u tom smislu takav način lijepljenja neprihvatljiv.
Prilikom montiranja pričvrsnice način bušenja i tip svrdla treba prilagoditi podlozi. Podloge od šuplje blok opeke ili porastog betona ne bušiti s vibracijom, jer se time značajno smanjuje nosivost pričvrsnice na takvu podlogu. Više o pričvrsnicama može se naći u prezentaciji na dolje navedenoj poveznici.

Kvaliteta mortova za lijepljenje i armaturni sloj

Svi mortovi za ETICS-e moraju biti deklarirani za predviđenu namjenu. Kao dokaz njihove uporabljivosti oni moraju biti navedeni u izjavu o svojstvima ETICS sustava. Prema važećoj tehničkoj hrvatskoj/europskoj regulativi izjave se ne izdaju za pojedinačne elemente već za cijeli sustav jer se građevnim proizvodom smatra ETICS, a ne svaki njegov pojedini element.
Mort za lijepljenje ne smije se koristiti za izradu armaturnog sloja jer su tehnički zahtjevi za lijepljenje znatno blaži nego za armaturni sloj.
U slučajevima kad se sumnja u prionjivost morta na podlogu i/ili izolaciju potrebno je ispitati njegovu prionjivost na podlogu i/ili toplinsku izolaciju metodom sa čupanjem mrežice.

Uzroci padanja ETICS-a

U zadnje vrijeme u Hrvatskoj se dešavaju otkazivanja ETICS sustava (Vukovar, Split, Rijeka) uslijed jakih vjetrova. Već i letimičnim pregledom fotografija s tih objekata (slike 5 i 6) može se prepoznati da su uzroci ovome nepridržavanje gore navedenih osnovnih pravila izvođenja te upotreba loših materijala (prije svega pričvrsnica).
Veća opterećenja vjetrom nego što su bila u prošlosti često se koristi kao izgovor za padanje fasada, međutim ova tvrdnja je tehnički potpuno neutemeljena, jer se proračunom u skladu s normom EN 1991-1-4 dobivaju veća opterećenja nego što je to realno za očekivati. Proračun nosivosti fasadnog sustava/pričvrsnice uzima globalni faktor sigurnosti 3, pa je projektirano opterećenje vjetrom uvijek znatno manje nego što je nosivost sustava tj. pričvrsnice.
U ovom članku prikazana su samo osnovna pravila izvođenja i elementi ETICS sustava, najbitniji za njegovu stabilnost. Detalji izvedbe (npr. spojevi, prodori, priključci itd) ne utječu značajno na nosivost sustava i mogu se isključiti kao uzroci padanja fasada, ali svakako utječu na njegovu trajnost i funkcionalnost.
Iako već više od četiri godine postoje nacionalne smjernice za izvođenje, nažalost još uvijek se susrećemo s vrlo nestručnim izvođenjem. Cijene ETICS sustava na hrvatskom tržištu sve su niže, a to za posljedicu ima upotrebu neodgovarajućih elemenata sustava, često 'necertificiranih', i štednju na materijalu kod izvođenja. Nažalost, nedavni loši primjeri dokazuju da upravo takav način izvedbe, za posljedicu ima velike građevinske štete, do sada na sreću bez nekakvih ozbiljnih posljedica po ljudsko zdravlje ili život.
Prema Zakonu o gradnji obveza je svih sudionika u gradnji da gradnja bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke, pa je na svima njima da se više angažiraju kako bi u budućnosti ovakvih loših primjera bilo što manje. Potrebne tehničke podloge, kvalitetni proizvodi i ostali preduvjeti za pravilnu izvedbu na hrvatskom tržištu stoje na raspolaganju.
Na kraju treba svakako naglasiti da izbor najjeftinijeg sustava ne znači da je to i najoptimalnije rješenje. Poštivanjem osnovnih pravila izvođenja i pravilnim odabirom elemenata sustava sigurno neće doći do otkazivanja fasadnog sustava, kako god velike brzine vjetrova bile!

Korisne poveznice:
www.hupfas.hr/images/ETICS-smjernice-HUPFAS.pdf
www.hupfas.hr/izracun-pricvrsnica-etics.html
www.hupfas.hr/hupfas-prezentacija-opatija-2013-Pricvrsnice.pdf
www.obnovi-fasadu.eu

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

 • Najnovije
 • Popularno
 • 0 U subotu 14. prosinca 2019. godine s…
 • 0 Oleg Butković najavio ulaganje 3,5 milijardi eura…
 • 0 REXPO svake godine posjećuju investitori iz Kine,…
 • 0 Gospodarski susret u Zagrebu - 5. i…
 • 0 U čak 10 paviljona Zagrebačkog velesajma bit…
 • 0 Petrokov predstavio visokokvalitetne i inovativne proizvode u…
 • 0 Keramičke ploče za atraktivnu fasadu Atlant centra…
 • 0 Pn: Uz standardnu ponudu limova koji su…
 • 0 Ugradnjom dizala znatno poboljšavate kvalitetu života u…
 • 0 Hrvatski proizvođač toplinsko-fasadnih sustava Lasselsberger-Knauf nedavno je…