Ispiši ovu stranicu
Sika – lider u stalnim inovacijama u tunelogradnji
26.Tra.2015 Komentirajte prvi!
Sika uživa visok ugled u tunelogradnji koji je nadaleko poznat zbog aktivnosti tvrtke koja je uvijek gledala prema budućnosti tunelogradnje od njenih početaka 1910.
Priča započinje s velikim građevinskim projektom; gradnjom željezničkog tunela St. Gotthard u Švicarskoj. Kada se projekt prezentirao, tvrtka koju je 1910. u Zurichu osnovao Kaspar Winkler, prepoznala je priliku za demonstriranje svog jedinstvenog znanja i mogućnosti na tom istaknutom građevinskom projektu od međunarodne važnosti. Ta rješenja utjecala su da se donese odluka da se koriste Sika proizvodi za hidroizolaciju na cijeloj konstrukciji za elektrifikaciju pruge tog tada najdužeg tunela na svijetu.

Sika tehnologija mlaznog betona

Radi fleksibilnosti, brzine i ekonomičnosti, u posljednjih nekoliko desetljeća, stalno je rasla važnost mlaznog betona, posebno kao glavna podrška, kod izgradnje tunela. To je svakako osnova za novi razvoj ili poboljšanje mlaznog betona i tehnološkog procesa.
Novi razvoj dodataka betonu, punila, cementa i metoda primjene, dovodi do novih inovativnih primjena. Time se omogućuje da se mlazni beton izradi mokrim postupkom prskanja koji može zadovoljiti najviše zahtjeve čvrstoće i trajnosti.
Ovaj potencijal tek treba potpuno iskoristiti. Mlazni beton često se koristi kao potpora za beton koji treba zadovoljiti vrlo niske zahtjeve kvalitete.
U novije vrijeme uz najveći mogući know-how, mokri postupak prskanja mlaznog betona je razvijen u raznim projektima i za različite potrebe.
Kupci i projektanti mogu se osloniti na stečeno iskustvo i mogu ići naprijed s povjerenjem u kreativne i inovativne ideje i rješenja.

Zahtjevi mlaznog betona

- Ekologija i ekonomičnost
Sika je posvećena globalnom sustavu upravljanja okolišem kemijske industrije 'Responsible Care' koji definira načela za sigurnost, zdravlje i zaštitu okoliša.
Mnoge ozbiljne nesreće u prošlosti pokazale su da uvjeti rada na gradilištima zahtijevaju posebnu pozornost.
Stvaranje prašine mora se smanjiti i opasnosti koje stvaraju korozivne i otrovne kemikalije moraju se svesti na minimum.
Stavljanje na tržište bezalkalnih ubrzivača vezivanja poput Sika® Sigunit® AF je prekretnica u tunelogradnji.
Što se zagađenja prašinom tiče, mokro prskani proces stvara mnogo manje prašine nego suhi proces. Količina prašine može se smanjiti na najbolji mogući način tehnologijom mlaznice. Netoksični, bezalkalni ubrzivači s pH vrijednosti od oko 3, smanjuju ljudske i ekološke opasnosti tijekom rukovanja, skladištenja i uporabe.
Kod prskanja nema korozivnih raspršivača, pa se oštećenje kože, sluznica i oči može izbjeći.
Kapacitet prskanjem je glavni čimbenik koji utječe na ekonomiju mokro prskanog procesa. Ovisno o primjeni, može se postići do 30 m3 / sat.
Da biste dobili veliki učinak, važno je pronaći najbolji sastav mlaznog betona, debljinu sloja i vrstu i količinu ubrzivača.
Veliki učinak se ne može dobiti ako beton nije tekuć.
Ako je betonska smjesa neprikladna, posebni dodaci pomažu da se spriječi odvajanje i smanji pritisak pumpe.
Iznos gubitka odskoka je ključni faktor troškova. Osim utovara, prijevoza i odlaganja odskoka materijala, rast troškova također uključuje dodatni mlazni beton koji treba proizvesti i ugraditi.
Parametri koji utječu na količinu odskoka: debljina sloja, krivulja prosijavanja, stanje podloge, mlazna putanja, volumen zraka i tlaka, prionljivost, rana čvrstoća, vrsta vlakna, sadržaj vlakna, proces prskanja

- Kvaliteta i izvedba
Kupci, projektanti, građevinski poduzetnici, zdravstveni i sigurnosni sustavi postavili su različite specifične standarde za mlazni beton. Za projektanta, najvažniji čimbenik je ispunjavanje specifikacije, dok izvođač stavlja naglasak uglavnom na veličinu ekonomske proizvodnje i metode ugradnje koje jamče potrebnu minimalnu kvalitetu uz minimalne troškove. Zdravstvene i sigurnosne vlasti zahtijevaju maksimalnu higijenu i sigurnost na licu mjesta tijekom ugradnje (maksimalno rana čvrstoća primijenjenog mlaznog betona, niska razina onečišćenja prašinom i minimalne opasnosti od otrovnih ili alkalnih tvari).

- Rana čvrstoća
To je preduvjet za nadzemno prskanje, posebno za velike učinke, kada se primjenjuju deblji slojevi ili prilikom nanošenja na mjesta prodiranja vode.
Krivulja razvoja čvrstoće u prvih nekoliko minuta ima snažan utjecaj na stvaranje prašine i odskok. Razvoj čvrstoće se obično iscrta za razdoblje od 6 do 60 minuta. Čvrstoća se također mjeri u satnim intervalima.

- Konačna čvrstoća
Manje vode u betonskoj mješavini, manja poroznost očvrslog betona. To ima povoljan učinak na većinu svojstava betona, posebno tlačne čvrstoće. Količina vode potrebna za hidrataciju cementa odgovara v / c omjeru od oko 0,40. Višak vode isparava nakon nanošenja i ostavlja pore u očvrslom betonu.
- v / c omjer za mokri mlazni beton niske specifikacije: <0,55
- v / c omjer za mokri mlazni beton prosječne specifikacije: <0,50
- v / c omjer za mokri mlazni beton visoke specifikacije: <0,46

- Trajnost i vodonepropusnost
Trajnost znači visoku vodonepropusnost. Niska kapilarna poroznost je neophodna za visoku vodonepropusnost koja se dobije pravilnom primjenom mlaznog betona s niskim v/c omjerom i ispravnom njegom.

- Sulfati
U vodi topljivi sulfati reagiraju sa C3A u cementu u obliku etringita. Etringitni kristali popunjavaju pore. Kada su pore ispunjene, etringit razvija eksplozivni pritisak koji može uništiti betonsku konstrukciju. Ako je potreban sulfatno otporan mlazni beton, mora se koristiti sulfatno otporan cement, cementi sa zgurom, pucolanom ili cementi s niskim sadržajem C3A i dodatno mikrosilikom.

- Otpornost na mraz
Za razliku od običnog betona, otpornost na mraz se može dobiti kod mlaznog betona gustom mikrostrukturom. Punila, kao što je mikrosilika uzrokuje višu razinu hidratacije, što smanjuje poroznost i upijanje vode.

Proizvodnja mlaznog betona

Receptura za mlazni beton uvijek mora biti prilagođena specifikacijama svih komponenti. Preliminarnim testovima u laboratoriju dobivaju se potrebni rezultati.
Cement određenog razreda ima snažan utjecaj na razvoj ranih i konačnih čvrstoća, kao i na svojstva očvrslog betona.
SikaFume® se koristi za mnogo veću vodonepropusnost (trajnost) te smanjene odskoka.
SikaTard® (usporivač) se koristi za dugo vrijeme usporavanja vezivanja mlaznog betona.
Sika® ViscoCrete® se koristi za bolju obradivost pri smanjenom sadržaju vode.
Čelična vlakana povećavaju tlačna i vlačna svojstva mlaznog betona.
Polipropilenska vlakana se koriste za poboljšanje svojstva ranog skupljanja s visokom otpornosti na požar mlaznog betona.
Sadržaj zračnih pora u svježem mlaznom betonu je povećan, što poboljšava obradivost i prskanje.
Agregat, tj. maksimalna veličina zrna ovisi o debljini i završnoj obradi koja je potrebna za sloj mlaznog betona. Oko 95% ukupne količine dobiva se od frakcije pijeska 0 – 4 mm. Varijacija u komponenti pijeska ima važan utjecaj na svojstva svježeg betona, a v / c omjer i na svojstva očvrslog betona. Frakcije pijesaka moraju se analizirati vrlo oprezno tijekom procesa kontrole kvalitete. Razlikujemo okrugli i drobljeni agregat. Najbolji oblik čestica je kuglasti: to je vrlo važno za obradivost.
Agregat mora biti tvrd, čist i netrošan.
Provjere receptura betona i kontrolu kvalitete svakako treba provesti prije ugradnje kako bi se uvjerili u kvalitetu i ispravnost. Ovi testovi moraju biti učinjeni sa lokalno dostupnim sirovinama (cement i agregat) te na postrojenjima i opremi planiranim za radove za koje će se koristiti. Tijekom izgradnje kvalitetu mlaznog betona treba kontrolirati u skladu s važećim standardima i dokumentacijom.

Tunel St. Gotthard: opis projekta i zahtjevi za beton

Dužina tunela je 57 km. Nalazi se 2000 m ispod vrhova planine, na 550 m nadmorske visine. Vijek trajanja betona je 100 godina. Izazovi: visoka temperatura ispod zemlje (30 - 40°C), visoka vlažnost zraka (iznad 80%), duge transportne udaljenosti svježeg betona (do 30 km), duga obradivost svježeg betona (do 6 sati), prevladava planinska voda korozivna za beton…

SIKA rješenja:
- Sika® ViscoCrete® - superplastifikator, veliko smanjenje vode uz bolju obradivost
- SikaTard® - plastifikator usporivač za dugo vrijeme vezivanja mlaznog betona
- SikaPump® - dodatak za pumpanje betona; smanjuje pritiske i habanje u pumpi
- SikaFume® - mikrosilika - mnogo veća vodonepropusnost (trajnost) te smanjene odskoka
- Sika® Fiber® - polipropilenska mikrovlakna
- Sika® Sigunit® AF – bezalkalni ubrzivač vezivanja mlaznog betona s visokim ranim čvrstoćama
Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77 a
Lučko – Zagreb
Tel: 01/6594-240
Fax: 01/6594-241
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.sika-croatia.hr