Sufinanciranje rekonstrukcije i ugradnje dizala

 Sufinanciranje rekonstrukcije i ugradnje dizala

U okviru energetske obnove višestambenih zgrada prihvatljivi troškovi su i ugradnja ili rekonstrukcija dizala


U okviru Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada', prihvatljiv trošak isključivo kao horizontalne mjere koja se provodi uz mjere energetske učinkovitosti, može biti i ugradnja dizala, odnosno provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Imajući u vidu različite situacije kod rekonstrukcija postojećih zgrada, iz Ministarstva graditeljstva upućuju da je člankom 58. stavkom 2. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine, br. 78/13) omogućeno da se kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbe, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.
U takvim slučajevima projektant treba dokazati da određeni zahtjev iz Pravilnika nije tehnički izvediv u postojećoj zgradi koja se obnavlja, ali da je taj zahtjev primijenjen u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s Pravilnikom i tehničkim mogućnostima, te dokazati da se navedenim tehničkim rješenjem unapređuje ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u odnosu na postojeće stanje i da je navedeno tehničko rješenje u skladu s ostalim zahtjevima iz Pravilnika te važećim normama i propisima.
Navedene mjere se u okviru predmetnog Poziva sufinanciraju u stopi kategorije obnove koja se provodi: ako se planira provođenje integralne energetske obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 60 posto, a ako se planira provođenje dubinske ili sveobuhvatne obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 80 posto za iste.