Sri, Srp 15, 2020

All Stories

Stanovi moraju biti priuštivi, a stanovanje društvena briga

Cijene stanova lete u nebo, a rješavanje stambenog pitanja u postojećim uvjetima kredita za ljude koji nemaju nasljedstvo gotovo je nemoguće. Stoga su se na razini Europske unije okupili stručnjaci i aktivisti koji inicijativom 'Stanovanje za sve', pozivaju građane da se potpisom peticije na www.housingforall.eu uključe u rješavanje tih problema

Stanovi moraju biti priuštivi, a stanovanje društvena briga

Ulaganje u razvoj i povećanje ukupne tržišne ponude poduzeća AQUATERM d.o.o.

OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Ulaganje u razvoj i povećanje ukupne tržišne ponude poduzeća AQUATERM d.o.o.
Broj projekta: KK.03.2.1.05.0312
Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (2014.-2020.).
Posrednička tijela: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2)
Razdoblje provedbe Projekta je od 1. prosinca 2017. do 1. travnja 2019.
Ukupna vrijednost Projekta je 23.977.100,00 kuna.
Ukupni prihvatljivi troškovi su 23.977.100,00 kuna.
Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 8.432.185,00 kuna.

OPIS PROJEKTA

Aquaterm d.o.o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje građevinskih radova u niskogradnji, te ima dugogodišnju tradiciju poslovanja s konstantnim rastom iz godine u godinu. Dugogodišnja tradicija i odgovorno poslovanje osigurali su poduzeću zdravu tržišnu poziciju, te kao takvo predstavlja tvrtku koja osigurava gospodarski napredak i nova zapošljavanja. Ulaganjem u nabavku strojeva povećavaju se kapaciteti poduzeća u skladu s ciljevima projekta i ciljevima poziva, što rezultira povećanjem konkurentnosti, povećanjem prihoda i novim zapošljavanjima. Kupovinom radnih strojeva poduzeće može bolje konkurirati na javnim nadmetanjima i obavljati veći broj poslova, a u isto se vrijeme smanjuju troškovi i povećava produktivnost. Osim navedenog, suvremene strojeve karakterizira smanjena potrošnja goriva, imaju ugrađene reduktore stakleničkih plinova u atmosferu, te su prilagođeni standardima i regulativama EU. Sve navedeno doprinosi svrsi projekta, te ciljevima poziva i u skladu je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije. Navedeni specifični ciljevi projekta usmjereni su na povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem, ali i ostvarivanjem uvjeta za izlazak na inozemna tržišta, što je izravno povezan sa ciljevima Prioritetne osi 3. - Poslovna konkurentnost i predmetnim Pozivom. Kako je navedeno u Investicijskom prioritetu 3d. Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te za sudjelovanje u inovacijskim procesima i specifičnom cilju 3d1 OP Konkurentnost i kohezija 2013. - 2020., povećanje uspješnosti sektora MSP ovisi o nizu čimbenika među kojima je i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, a što će se ovim projektom ostvariti. Naime, poduzeće AQUATERM d.o.o. unatoč uspješnom dugogodišnjem poslovanju, isto želi unaprijediti nabavkom novih strojeva koji će omogućiti povećanje prihoda i zapošljavanje novih djelatnika. Ovim projektnim prijedlogom, odnosno aktivnostima koje se kroz njega provode, prije svega očuvanja postojećih radnih mjesta, otvara se i mogućnost za zapošljavanje 32 nova djelatnika. Poduzeće AQUATERM d.o.o. želi modernizirati tehnologijsku opremu i poboljšati svoje poslovanje nabavkom novih strojeva i opreme. Navedeno se predmetnom Uredbom čl. 5. st. 3. toč. c postavlja kao prioritet ulaganja, odnosno povećanje konkurentnosti MSP-ova planira se postići kroz podupiranje stvaranja i proširenja naprednih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga. Kako se navodi u Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020. godine, osnovni cilj strategije je povećanje konkurentnosti i produktivnosti malog gospodarstva koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom, fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima kako bi se održale povoljne stope rasta te dostigli najviši EU standardi.

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinos razvoju MSP-a u građevinskom sektoru povećanjem konkurentnosti i poticanjem pametnog i održivog rasta gospodarstva Republike Hrvatske primjenom novih i unaprijeđenih tehnologija, te smanjenje nezaposlenosti. Specifični cilj je modernizacija tvrtke te poboljšanje tehnološke spremnosti i razvoja kroz nabavku strojeva i opreme s rezultatom povećanja prihoda i broja zaposlenih.

OČEKIVANI REZULTATI

Kupovinom predmetne opreme modernizira se poslovanje, ubrzava izvođenje radova i povećava produktivnost uz smanjenje troškova održavanja i uz značajno smanjenje potrošnje energenata i emisija plinova što sve zajedno doprinosi povećanju konkurentnosti i kapaciteta poslovanja, povećanju produktivnosti u izvođenju radova, te pozitivnim učinkom na učinkovitost resursa, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Sadržaj oglasa isključiva je odgovornost Aquaterm d.o.o.
Ulaganje u razvoj i povećanje ukupne tržišne ponude poduzeća  AQUATERM d.o.o.

STRUČNI SKUP: "Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020."

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u suradnji s glavnim sponzorom Wienerberger Ilovac, d.o.o. u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a organiziraju cjelodnevni stručni skup pod nazivom "Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020. - Zgrade 2020+"

STRUČNI SKUP: "Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020."

Inoutic postaje Deceuninck

Deceuninck grupa, vodeći dizajner i proizvođač profila za prozore i građevinska rješenja, odlučila je ovu godinu započeti ujedinjenjem brendova Inoutic i Deceuninck u jedan globalni brend Deceuninck

Inoutic postaje Deceuninck
Image

PRO Gradnja 159

Prelistajte najnovije izdanje časopisa!

PRO Gradnja 159