Cjelovita sanacija i ojačanje konstrukcije zgrade u centru Zagreba

Cjelovita sanacija i ojačanje konstrukcije zgrade u centru Zagreba

Stanari zgrade u Preradovićevoj 34 jedni su od prvih koji su krenuli u cjelovitu sanaciju i ojačanje konstrukcije. Većina radova ojačanja izvedena je s vanjske strane, tako da su kroz cijeli postupak izvođenja radova stanari bili u svojim domovima. Zgrada u Preradovićevoj 34 danas je jedna od najsigurnijih zgrada u centru Zagreba. Radovi na sanaciji i ojačanju konstrukcije podigli su sigurnost kao i cijenu stanova zgrade. Sada suvlasnici ponovno razmišljaju o tome kako svoju zgradu, koja je danas konstruktivno sigurna, učiniti i energetski učinkovitijom

Do 22. ožujka 2020. godine stanovnici centra Zagreba razmišljali su o svojim zgradama uglavnom u smjeru energetske obnove ovojnice zgrade, poboljšanja u vidu učinkovitijeg grijanja, odnosno hlađenja stanova i, eventualno, rješavanja problema vlage u podrumima. Međutim, tog ranog jutra prioriteti su se promijenili.
Potres koji je prošlog ožujka pogodio Zagreb i okolicu oštetio je i stambenu zgradu u samom centru grada, u Preradovićevoj 34. Zgrada izgrađena oko 1900. godine ukupne bruto površine 2588 m2 sastoji se od ukupno 27 stambenih jedinica i 5 poslovnih prostora u prizemlju. Građena je u obliku razvedenog slova U, a sa sjeverne, južne i djelomično zapadne strane naslanja se na susjedne građevine u bloku. Zgrada je naknadno nadograđena još jednom etažom, a tijekom svog životnog vijeka nikada nije obnavljana i rekonstruirana osim nužnih sanacija dijela ravnog krova te dijela uličnog i dvorišnog pročelja. Nakon potresa zgrada je pretrpjela znatna oštećenja.STANJE PRIJE SANACIJE I OJAČANJA
Zgrada je građena kombinacijom armiranobetonskih i zidanih elemenata, pa je bilo potrebno odrediti strukturna i nestrukturna oštećenja. Vertikalna nosiva konstrukcija zgrade izgrađena je od zidova zidanih vapnenim mortom s punom opekom normalnog formata (NF), dok su nosivi zidovi, koji su povezivali konstrukciju, bili većih dimenzija zbog nedostatka horizontalnih i vertikalnih serklaža. Međukatna konstrukcija izvedena je drvenim grednicima, što je bilo često rješenje u zgradama građenima do Drugog svjetskog rata, a krovna konstrukcija također je drvena, prekrivena starim, donekle dotrajalim crijepom.
Uvidom u stanje nakon potresa uočena su brojna oštećenja, a zgrada je djelomično označena neupotrebljivom zbog konstruktivnih oštećenja vanjskih nosivih zidova. Uslijed djelovanja poprečnih sila došlo je do pucanja lošeg ili nedovoljno vezanog morta i dijelova cigle u obliku slova X, a kroz pukotine zgrade na pojedinim se mjestima moglo vidjeti van. Značajna oštećenja pretrpjeli su čeoni i zabatni nosivi zidovi koji više nisu bili u stanju preuzimati posmično opterećenje, što je značajno utjecalo na sigurnost i stabilnost građevine. Znatna oštećenja dogodila su se i na unutarnjim nosivim zidovima u području nadvoja. Konstruktivna oštećenja predstavljala su veliku opasnost za mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, pa je bila potrebna hitna sanacija uz statičko ojačanje jer bi u slučaju novog, jačeg potresa došlo do urušavanja dijelova zgrade, a prouzročena šteta bila bi ogromna.
Sreća u nesreći za suvlasnike zgrade bila je ta što su imali osigurana financijska sredstva za energetsku obnovu koja su vrlo brzo mogli prenamijeniti za konstrukcijsku obnovu te osigurati  sigurno stanovanje.
Procjena uporabljivosti zgrade rađena je na temelju detaljnog pregleda zajedničkih dijelova zgrade, odnosno pregleda i ocjenjivanja konstruktivnih elemenata, procjene stanja nosivosti konstruktivnih elemenata, procjene i detekcije nastalih deformacija (pomaka, progiba, pukotina) te opće specifikacije oštećenja zgrade prema stupnju oštećenja.

POČETAK SANACIJE
Stanari zgrade u Preradovićevoj 34 jedni su od prvih koji su krenuli u cjelovitu sanaciju i ojačanje konstrukcije. Većina radova ojačanja izvedena je s vanjske strane, tako da su kroz cijeli postupak izvođenja radova stanari bili u svojim domovima.
Projekt sanacije i stručni nadzor pripremila je i provela zagrebačka tvrtka Info G. S obzirom na to da je ovo bio pionirski projekt i praktički prva cjelovita sanacija u Zagrebu, izazovi pred timom iskusnog projektanta konstrukcija Igora Hranilovića bili su uistinu veliki. Iskustvo statičara uz podršku Odjela tehnike Mapei Croatia bilo je presudno da se ovaj zahtjevni projekt uspješno izvede. Izvođač radova, tvrtka Gradisan iz Zagreba s iskustvom u sanacijama armiranobetonskih konstrukcija, nakon ovog projekta bogatija je za znanje i iskustvo neprocjenjivo na polju sanacije i ojačanja zidanih konstrukcija s naglaskom na potresno inženjerstvo.

OD KONSOLIDACIJE DO OJAČANJA
Postupak sanacije i ojačanja započeo je pripremnim radovima – postavljanjem skele, otucanjem dotrajale i degradirane žbuke, čišćenjem sljubnica i visokotlačnim pranjem površina. Prvi korak u ojačanju objekta bila je konsolidacija, odnosno povezivanje i vraćanje u prvobitno stanje te kreiranje homogene i stabilne konstrukcije. Za postupak konsolidacije primjenjuju se dvije vrste radova – obnova sljubnica i injektiranje, dok je tehnološki najispravniji način za sanaciju zidanih konstrukcija korištenje bescementnih materijala visoke kompatibilnosti s postojećim materijalima kojima je građevina izgrađena. Zbog toga je za obnovu sljubnica korišten MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, bescementni mort na bazi vapna i ekopucolana koji svojim fizikalnim i kemijskim karakteristikama odgovara postojećem ziđu, a ugrađivan je u očišćene i navlažene sljubnice te je korišten za obnovu zidova, odnosno dozidavanje otpalih dijelova.
Konsolidacija zidova izvedena je niskotlačnim injektiranjem. I u ovom je slučaju bilo potrebno koristiti materijale kompatibilne s podlogom, pa je tako za konsolidacijsko injektiranje korišten MAPE-ANTIQUE I-15, injekcijska smjesa na bazi vapna i ekopucolana. Injektiranje se provodilo postupno, s prekidima, pod niskim tlakom od maksimalno 2 bara. Postupkom konsolidacije dobivena je homogena, povezana struktura zidova spremna za izvođenje ojačanja koje će povećati otpornost zidova na seizmička djelovanja.

FRCM SUSTAV ZA OJAČANJE ZIDOVA
Za ojačanje zidanih konstrukcija na ovom objektu projektirana su dva sustava – FRCM sustav za punoplošno ojačanje zidova i FRP sustav za ojačanje na razini međukatnih konstrukcija. Najprije je izveden FRCM sustav tako što je na adekvatno pripremljenu, konsolidiranu, čistu i navlaženu podlogu strojno nanesen prvi sloj visokoduktilnog morta PLANITOP HDM RESTAURO debljine 5 – 8 mm. U još svjež mort utisnuta je strukturna mrežica od staklenih vlakana MAPEGRID G 220. Na postavljenu mrežicu, dok je prvi sloj morta još bio svjež, nanesen je drugi sloj PLANITOP-a HDM RESTAURO debljine 4 – 5 mm. Prema projektu i sa svrhom dodatnog povezivanja FRCM sustava sa zidovima ugrađena su i sidra – užad od staklenih vlakana MAPEWRAP G FIOCCO koja su umetnuta u prethodno pripremljene rupe. MAPEWRAP G FIOCCO najprije je „utopljen“ u epoksidnu smolu MAPEWRAP 31, a onda i posut kvarcnim pijeskom. Prostor između užadi i rupe zapunjen je sredstvom za kemijsko sidrenje MAPEFIX VE SF koje se, između ostalog, preporuča za upotrebu na mjestima gdje su prisutna visoka statička ili dinamička naprezanja.

FRP SUSTAV ZA OJAČANJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE
Prvi korak statičkog ojačanja međukatne konstrukcije FRP sustavom bilo je nanošenje epoksidnog temeljnog premaza MAPEWRAP PRIMER 1 za konsolidaciju površine. Na još svjež temeljni premaz nanesena je epoksidna smola MAPEWRAP 11, a zatim i impregnacijska epoksidna smola MAPEWRAP 31 u koju je utisnuta tkanina od staklenih vlakana MAPEWRAP G UNI-AX 900/30. Na tkaninu je onda još jednom nanesen MAPEWRAP 31 koji je završno posut kvarcnim pijeskom zbog omogućavanja prionjivosti završnih materijala.
Nakon radova ojačanja konstrukcije uslijedili su završni radovi – žbukanje i bojenje.
Zgrada u Preradovićevoj 34 danas je jedna od najsigurnijih zgrada u centru Zagreba. Radovi na sanaciji i ojačanju konstrukcije podigli su sigurnost kao i cijenu stanova zgrade. Sada suvlasnici ponovno razmišljaju o tome kako svoju zgradu, koja je danas konstruktivno sigurna, učiniti i energetski učinkovitijom.

Više informacija potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.
Sve novosti pratite na našem YouTube kanalu i društvenim mrežama.