Rješenja za konstrukcijska ojačanja

Rješenja za konstrukcijska ojačanja

Pn: Kad je riječ o kvaliteti stanovanja, sigurnost je zasigurno na prvom mjestu, pogotovo danas kada su prirodne katastrofe postale učestale čega smo svjedoci bili i nedavno u Zagrebu. Mapei se stoga već niz godina posvećuje rješenjima i sustavima za ojačanje i obnovu građevina

Zbog kakvoće materijala korištenih u prošlosti, a ponekad i neodgovarajuće gradnje otpornost na potrese pojedinih građevina nije zadovoljavajuća. Tako se i nedostaci konstrukcija uglavnom najčešće pokažu prilikom prirodnih katastrofa. Uz svijest o tome da živimo na području sa značajnim rizikom od potresa, najmanje što možemo učiniti je da zgrade u kojima boravimo učinimo što otpornijima na seizmičko djelovanje.
Činjenica je da je ova tema vrlo zanimljiva, stručno zahtjevna, a istovremeno još uvijek puna nepoznanica, pri čemu projektanti snose najveću odgovornost. Produljivanje životnog vijeka zgrada i konstrukcija moguće je samo s cjelovitim tehničkim pristupom problemu te poznavanjem i odabirom inovativnih naprednih tehnologija i sustava.

Razlozi oštećenja zidanih objekata

Problem kod projektiranja je i preveliko pojednostavljivanje i zanemarivanje potresne otpornosti iako se pokazalo da postoji interakcija između strukturalnih elemenata, kao i to da nearmirano ziđe ne pridonosi samo vertikalnoj nosivosti već i potresnoj otpornosti. S obzirom na to da sadašnji propisi ne uključuju ishodišne vrijednosti u pogledu mehaničkih svojstava za različite vrste zidova, projektanti su prepušteni vlastitom odabiru, a shodno tome izloženi i većoj odgovornosti. Najčešći razlozi oštećenja zidanih objekata u slučaju opterećenja potresom su necjelovitost konstrukcije, neodgovarajući tlocrt, nedovoljna otpornost zidanih elemenata konstrukcije te neodgovarajuća izvedba detalja i loši temelji, odnosno loša podloga za temelj.

Inovativni sustavi

Tvrtka Mapei uložila je puno istraživačkog rada u razvoj linije proizvoda za ojačanja koja znatno olakšavaju i pojednostavljuju ugradnju, a što je najvažnije pomažu ukupnoj djelotvornosti ugrađenog sustava na osnovi praktičnih potreba i iskustava pri ugradnji.
Mapei rješenja pomažu projektantima pri ostvarivanju inovativnih projekata. Pristup je znanstven i temeljit budući da se razvoj bazira na dugogodišnjim istraživanjima i iskustvima – od osmišljavanja u laboratorijima do primjene na gradilištima. Za statičko i seizmičko ojačanje te popravak zidanih konstrukcija Mapei nudi jedno od rješenja s FRP (Fibre Reinforce Polymer – polimeri ojačani vlaknima) i FRG (Fibre Reinforce Grout – mortovi visoke duktilnosti ojačani vlaknima), kompozitnim materijalima te inovativnim sustavom MapeWrap EQ. Ti se sustavi razvijaju već niz godina i testiraju u vlastitim i vanjskim laboratorijima, a rješenja se koriste u cijelom svijetu.

Mapei FRP System

Mapei FRP System (FRP – Fibre Reinforced Polymers) cjelovita je linija kompozitnih materijala od izrazito otpornih vlakana i polimerne smole, razvijena za sanaciju te statička i protupotresna ojačanja armiranobetonskih, čeličnih, zidanih i drvenih konstrukcija.
FRP sustavi ubrajaju se u kompozitne materijale jer se sastoje od više različitih materijala, u ovom slučaju od polimerne matrice i armaturnih vlakana. Kompoziti s polimernom matricom, kao što je FRP, općenito su sastavljeni od epoksidne smole, a ojačanja čine karbonska, staklena, bazaltna i metalna vlakna visokih mehaničkih karakteristika. Matrica, dakle, osim zaštitne funkcije ima ulogu prijenosa opterećenja.
Ovi materijali imaju brojne prednosti – veliku vlačnu čvrstoću, neznatan utjecaj na arhitekturu građevine, dugotrajnost, jednostavnu ugradnju i jednostavno uklanjanje. Konstrukciju ojačanu FRP vlaknima dobivamo tako da uobičajenoj AB konstrukciji ili onoj iz prednapregnutog betona dodamo tkaninu, šipke, cijevi, lamele ili trake od mikroarmiranog kompozitnog materijala. Korištenje dvaju materijala zajedno, pa tako i onih kompozitnih, sve se češće koristi pri sanaciji konstrukcija ili kod njihova ojačanja, osobito u pogledu seizmičke otpornosti.

FRP liniju za konstrukcijska ojačanja čine:

- karbonska vlakna tkana u jednom, dva ili četiri smjera (MAPEWRAP C), raspoloživa u različitim težinama i modulima elastičnosti
- staklena vlakna tkana u jednom ili četiri smjera (MAPEWRAP G), raspoloživa u različitim težinama
- izuzetno otporna bazaltna vlakna tkana u jednom smjeru (MAPEWRAP B), raspoloživa u različitim težinama
- užad od karbonskih (MAPEWRAP C FIOCCO), staklenih (MAPEWRAP G FIOCCO) i čeličnih (MAPEWRAP S FIOCCO) vlakana
- karbonske lamele (CARBOPLATE), raspoložive u različitim širinama i različitim modulima elastičnosti
- karbonske (MAPEROD C) i staklene (MAPEROD G) šipke
- karbonske cijevi (CARBOTUBE)
- široka paleta epoksidnih ljepila za impregnaciju i lijepljenje (MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 11/12, MAPEWRAP 21, MAPEWRAP 31, ADESILEX PG1/PG2).

Mapei FRG System

Mapei FRG System (FRG – Fiber Reinforced Grout) cjelovita je linija kompozitnih materijala koja za razliku od FRP sustava omogućuje zamjenu polimerne matrice s anorganskim vezivom s pucolanskim djelovanjem, što osigurava odličnu kemijsko-fizikalnu, elastičnu te mehaničku kompatibilnost sa zidanim podlogama, kamenom, opekom ili tufom. Koristi se za sanaciju kao i statičko te protupotresno ojačanje svih vrsta betonskih i zidanih konstrukcija.
FRG proizvode čine ojačana vlakna u anorganskoj matrici, a odlikuje ih velika mehanička čvrstoća, neznatan utjecaj na arhitekturu građevine, dugotrajnost, jednostavna ugradnja i uklanjanje. Ne manje važno je napomenuti da su pogodni za sanaciju građevina od povijesnog značenja.
Njihova upotreba omogućuje premoštenje vlačnih i posmičnih naprezanja zidanih objekata te povećanje duktilnosti cijele konstrukcije. Sustav se koristi za tehnološki napredno učvršćenje građevina, a čini ga armaturna mreža od staklenih ili bazaltnih vlakana koja se u kombinaciji s anorganskom matricom na površinu ugrađuje dvokomponentnim, prethodno pripremljenim, visokoduktilnim cementnim mortom.
Odabrani materijali i tehnologije moraju osigurati određene karakteristike pri sanaciji građevina od povijesnog značenja. Tako se, na primjer, ne smiju koristiti materijali na osnovi cementa koji nisu kompatibilni s izvornim materijalima na osnovi vapna. Stoga Mapei tehnološka rješenja predviđaju upotrebu kompozitnih materijala vrlo otporne vlaknaste strukture i matrice iz žbuke na osnovi vapna i ekopucolana.

FRG System čine:

- mreže od alkalnootpornih staklenih vlakana MAPEGRID G120 i MAPEGRID G220 različite gramature i različite veličine okana
- impregnirane mreže od bazaltnih vlakana MAPEGRID B 250
- mikroarmirani visokoduktilni dvokomponentni cementni mortovi s pucolanskim djelovanjem PLANITOP HDM, PLANITOP HDM MAXI
- predgotovljeni dvokomponentni visokoduktilni mikroarmirani mort na osnovi hidrauličkog vapna (NHL) i ekopucolana PLANITOP HDM RESTAURO.

Stalni istraživački rad

Kontinuirani rad tvrtke Mapei na sustavima za ojačanje i obnovu starih građevina i dalje će biti neraskidivo vezan s brojnim praktičnim iskustvima stečenima na radovima na važnim povijesnim objektima diljem svijeta jer samo povezivanje prakse i istraživanja može dati odgovore na pitanja i ukloniti dileme. Brojni su objekti diljem svijeta na kojima su primijenjeni ovi inovativni sustavi, a među njima svakako valja izdvojiti milanski Teatro alla Scala, stare zidine grada Firenze, kazalište Petruzzelli u Bariju, muzej Peggy Guggenheim u Veneciji, Kneževu palaču u Zadru, dvorac Eltz u Vukovaru, crkvu Sv. Mirka u zagrebačkim Šestinama, Hvarsko pučko kazalište, hotel Life Palace u Šibeniku, crkvu u Macincu, beljske vinske podrume, zidine grada Iloka, crkvu u Kraljevoj Sutjesci itd.
Svijest o važnosti svih preventivnih mjera budi se polako, ali sigurno s obzirom na to da smo posljednjih godina, ali i tjedana možda i zauvijek izgubili brojne povijesne spomenike. Ne treba zanemariti ni činjenicu da njihova sanacija zahtijeva daleko veća materijalna sredstva od poduzimanja preventivnih mjera.

Više informacija potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili nazovite Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni broj 0800 0208.