Ne propustite sajmove namještaja te strojeva i alata za drvnu industriju u Beogradu

Ne propustite sajmove namještaja te strojeva i alata za drvnu industriju u Beogradu

Od 8. do 13. studenog ove godine na Beogradskom sajmu održavat će se dva interesantna sajma: 58. međunarodni sajam strojeva i alata za drvnu industriju te 58. međunarodni sajam namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije.

Ove jeseni mjesto susreta proizvođača namještaja i distributera, dizajnera, inženjera, arhitekata, kao i posjetitelja, kupaca i šire javnosti je na Beogradskom sajmu, na tandemskim manifestacijama – Međunarodnom sajmu namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije i Međunarodnom sajmu strojeva i alata za drvnu industriju.

Sajam strojeva i alata za drvnu industriju

Prirodni resursi i potencijali Srbije, rast potražnje za drvetom kao sirovinom uslijed novih ekoloških propisa, perspektiva zapošljavanja sve većeg broja ljudi u ovom sektoru, uz jasnu biznis orijentaciju sajma i afirmaciju domaćih proizvođača iz sektora drvne industrije doprinijeli su da sajam strojeva i alata za drvnu industriju raste i predstavlja sve širu paletu proizvoda velikom broju kupaca i posjetitelja manifestacije.
Najsuvremeniji strojevi koji omogućavaju visoku preciznost primarne obrade drveta, izrade i završne obrade, kao i pilane, sušare i mehanički, električni i pneumatski alati prikazat će na sajmu kojom brzinom se inoviraju i razvijaju perspektivna drvna industrija i industrija namještaja.
U asortimanu izložbene ponude naći će se proizvodi za gradnju, površinsku obradu drveta i spajanje proizvoda, okovi i ukrasi za namještaj kao i bogat izbor tekstila, tkanina, kože i tehnološki inoviranih materijala za namještaj. Repromaterijali za izradu namještaja uključujući građu, stolarske ploče, furnire, folije i repromaterijali za površinsku obradu i spajanje čine samo dio široke palete ponude ovogodišnjeg sajma.

Sajam namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije

58. međunarodni sajam strojeva i alata za drvnu industriju tradicionalno se održava od 8. do 12. studenog ove godine, a istovremeno, samo dan duže, od 8. do 13. studenog održava se i 58. međunarodni sajam namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije, kao tematski izuzetno kvalitetan i sadržajan gospodarski događaj, koji je u posljednjem desetljeću uspio na originalan i za sve sudionike najsvrsishodniji način, spojiti drvnu i industriju namještaja s kreativnom sferom. Uz domaće izlagače predstavit će se i proizvođači iz Turske, Njemačke i Poljske. Veliki broj prestižnih tvrtki koje će izlagati ove godine pokazuju da je Beogradski sajam sve atraktivniji i da se vratio na mapu velikih europskih događanja, a strateški pristup unapređenja biznis segmenta i jačanje poslovne posjete za cilj ima konkretne rezultate, poticaj razvoja domaćeg gospodarstva i povećanje izvoza domaćih proizvoda.

Više informacija potražite na www.sajam.rs.